Neues uss de Kölsch-AG  


Mit han vill ze verzelle:


Mundartwettbewerb

 

Kölsch hüüre un verstonn, dat is die een Saach.

Ävve häste at enz versöök, op Platt vürzeläse?

Mit hann us dat jetraut! Mir hann sojar in Siechbursch im Kreeshuus bei enem Vürläse-Wettbewerb deeljenomme un: MIR HANN  JEWONNE!

Do sin mir wirklisch stolz drop. Dat hamme joot jemäät.

 

Huhe Besooch

 

Mir hann enem eschte Prinz un singer Prinzessin de Hängk gejovve.

Et Rhembacher Prinzepaar hät uss in dä jecke Zitt enjelaade für se jätt platt zu schwaade.

Dat hamme gean jemaat. Mir hann et paar Leedsche jesunge und fessjestallt: Die Prinzessin hätt en schönerer Stimm als dä Prinz, ävve texsische woaren se beedz – un staatz suwiesuu.

 

 

E Leed üvve us Schüll

 

Mir hann e Leedsche üvve us Schüll in de Baachstroß jeschrivve.

Un lott et Üsch jesaat sin, dat woar e joot Stückelsche Ärbet.

 

Karneval hamme at versöök, us Leedsche mit alle Pänz us de Baachstroß ze singe.

Dat woar für die Aanfang och at janz joot – ävve do jit et noch e klee bissje Luff no ovve!

Om Schüllfess im Juni sönge mir et noch enz all zesamme.

Dat widd sische en Freud!